მარაბდა _ თეთრიწყაროს მონაკვეთზე რეაბილიტაცია უტარდება 29.2 კმ სიგრძის ლიანდაგს, მათ შორის უპირაპირო წნულებით მოეწყობა 23.965კმ ლიანდაგი, ახალი რ-65 ტიპის რელსებითა და რკ/ბ შპლებით.

ამ უბანზე მოეწყობა ასაქცევი 24-ე კმ, რომლის სიგრძეა 5.1 კმ ლიანდაგი, ახალი რ-65 ტიპის რელსებითა და ხის შპლებით.

მარაბდა თეთრიწყაროს უბანზე არსებული 56 ხელოვნური ნაგებობიდან რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია უტარდება 50 ხელოვნურ ნაგებობას.

აშენდა ახალი: 2 გზაგამტარი, 4 რ/ბ მილი, 1 ბეტონის გადამღობი კედელი.