შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზა"

მის: საქართველო, თბილისი, 0112, დ. აღმაშენებლის გამზ. 150

ტელ. (+995 32) 295 83 47

ფაქსი: (+995 32) 295 83 74