Polad İpək yolu yaxın gələcəkdə işə düşəcəkdir və bu öz məhsullarını istehlakçılara daha tez və ucuz çatdıra biləcək, əlverişli kontrakt bağlaya biləcək və yeni bazarlara can atan insanların yaxud biznesmenlərin hiss edəcəyi dünya iqtisadiyyatı üçün tarixi hadisə olacaqdır.

Magistralın işə düşməsi ilə Qazaxıstan, Hindistan, bütün Mərkəzi Asiya, eləcə də Güney Qafqaz dövlətləri Avropa üçün və əksinə, Avropa ölkələri Asiya üçün əlçatan olacaqdır.

Polad dəmir yolu qlobal əhəmiyyətli yüz ən yaxşı layihələr sırasına daxil edilibdir.