Minilər bundan əvvəl “Böyük İpəkyol”u müxtəlif böyük mədəniyyətləri əhatə edən Avrasiyanı qovuşdururdu. O, qədim epoxada da, kommunikasiya yalnız ərzaqın yox, texnologiyalar, ideyalar, kəşflər mübadiləsi, idealların və dəyərlərin yayılması vasitəsi idi.

1908-ci ildə senator Braunbeqin təşəbbüsü ilə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının senatı “Yeni İpək Yoluna” dəstək barədə qətnamə qəbul etmişdir.

Qədim epoxalarda olduğu kimi, bu layihənin məqsədi tez inkişaf edən bazarlarla bağlı ,  kəsə, tez və alternativ yolların axtarışı, kommunikasiya diversiflikliyi və enerji daşıyıcıların sabit daşınması idi.

“Yeni İpəkyolu”nun çərçivəsində artıq TRACECA-nın, həmçinin Bakı–Tbilisi–Ceyhan “Böyük Neftkəməri” və Bakı–Tbilisi–Ərzurum “Boyük Qazkəməri” maqistralları fəaliyyət göstərir, bu da Xəzər–Qaradəniz bölgəsində iqtisadi gerçəkliyi mühüm dərəcədə dəyişib, inkişafın yeni şəraitini yaradıb və yalnız bu bölgə ölkələrinin yox, həmçinin Avropanın enerji təhlükəsizliyini gücləndiribdir.